NOVINKY

Skvělá zpráva pro spoluobčany

 17. 10. 2019

Vážení občané, 

po šestiměsíčním úsilí se podařilo odstranit nepovolenou a svévolně umístěnou značku zákaz vjezdu do ulice Jiráskovy.

Od středy 16.10.2019  můžete opět na náměstí přijet, vyřídit si potřebné záležitosti či nakoupit a následně vyjet nejkratší cestou ve vašem směru, tedy i Jiráskovou ulicí.

Jako členové spolku Živé hranické náměstí Vás tímto chceme požádat, abyste respektovali dopravní značení „Průjezd zakázán“. Nezkracujte si tudy prosím jenom cestu. Každý z nás tímto ohleduplným a vědomým přístupem může přispět k vyšší bezpečnosti, zlepšení ovzduší a pohodě v historickém centru Hranic.

Dopravu v centru města je nutné zklidnit, ale nikoli tak radikálním způsobem, jako je uzavření Jiráskovy ulice.

I nadále se budeme snažit najít společnou řeč s vedením města na oživení náměstí. 

Rádi Vás budeme  průběžně informovat.

Přinášíme došlé odpovědi

 17. 10. 2019

Pro ty kdo sledují naše webové stránky nebo se zajímají o podrobná fakta týkající se neoprávněného uzavření Jiráskovy ulice, uveřejňujeme došlé odpovědi týkající se rozmístění dopravního značení v historickém centru města.

Přejeme si konstruktivní jednání

 15. 10. 2019

Nejsme kritici, jen poukazujeme na nesprávné kroky vedení města Hranic.
Máme kontruktivní varianty, jak oživit historické centrum města a zároveň jak omezit nebo znepříjemnit zneužívání průjezdu Masarykovým náměstím. Lidé, pohyb, pozitivní energie a každodenní život v historickém centru, to je náš cíl se kterým jdeme na dnešní (15.10.2019) schůzku se starostou města panem Jiřím Kudláčkem a oběma pány místostarosty. Chceme společně najít řešení, kde jsou zohledněny potřeby města, občanů, živnostníků i rezidentů.
Jsme si plně vědomi toho, že to není jednoduchý úkol, ale vnímáme to jako první a nejdůležitější krok této, věříme že tvůrčí, spolupráce.

Stále hledáme odpovědi.

 14. 10. 2019

Ve dnech 8.-14.10.2019 odesíláme další dotazy týkající se neoprávněného uzavření Jiráskovy ulice.
Chceme znát odpovědi, co vede Městský úřad Hranice jednat neoprávněně?
Jaký je taty zájem města?
Čí je to vlastně zájem?
Přikládáme k nahlédnutí  dokumenty, ve kterých se na základě zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím žádáme o konkrétní a jednoznačné odpovědi týkající se dopravního značení.
O odpovědích Vás budeme informovat.

Informace pro spoluobčany

 14. 10. 2019

Vážení spoluobčané,
nevíme co si tom máme myslet, ale Městský úřad Hranice obdržel dne 2.10.2019 dopis od Krajského úřadu  Olomouc, týkající se neoprávněného uzavření Jiráskovy ulice, kde Krajský úřad Olomouc vyzývá k bezodkladnému odstranění dopravního značení.
Dnes je 14.10.2019 a dopravní značení stále neoprávněně uzavírá Jiráskovu ulici. Co Vy na to?
V příloze dokládáme dokument potvrzující datum, kdy město obdrželo Vyhodnocení ve věci uzavírky Jiráskovy ulice a dále pro vaši informovanost přikládáme celé znění tohoto vyhodnocení.

HURÁ !!!!! Je to tady. 

 9. 10. 2019

Krajský úřad  shledal, že dopravní  značení je protiprávní a minulý týden nařídil jeho okamžité odstranění. Budeme moci plynuleji  nakupovat v centru města a nezatěžovat tolik životní prostředí.

Celý dokument přikládáme k přečteni .

Neoprávněnost uzavírky Jiráskovy ulice dnes 12.9.2019 předložena zastupitelům města.

 12. 9. 2019

Vážení zastupitelé města Hranice, předkládáme vám materiály prokazující trvající protiprávní stav uzavírky Jiráskovy ulice.

Děkujeme za podporu.

 19. 8. 2019

Spolek Živé Hranicke náměstí má k dnešnímu dni více  jak sto členů.

Uzavření průjezdu centrem je nelegální!

 18. 8. 2019

Přinášíme vám reakci spolku Živé hranické náměstí na náš rozhovor se starostou města Jiřím Kudláčkem o uzavření průjezdu historickým centrem Hranic.