ŽIVÉ

HRANICKÉ

NÁMĚSTÍ

O nás

Zdravíme všechny kdo mají rádi město Hranice,

představuje se vám spolek ŽIVÉ HRANICKÉ NÁMĚSTÍ z.s., který byl založen, jak už jeho název napovídá, za účelem oživení hranického historického centra. Úplně prvotním impulzem byla reakce zakládajících členů spolku na omezení průjezdu hranickým náměstím, které ihned po jeho realizaci dne 19.4.2019 možná omezilo pohyb automobilů v centru města, ale také podstatně snížilo počet občanů využívající nákupní možnosti a služby nabízené v této lokalitě.  Jsme si vědomi, že tento trend bohužel započal již v devadesátých letech 20.století, ale omezení průjezdu hranickým náměstím proces „vylidňování“ centra města ještě více urychlil.

Účelem spolku je proto navázat aktivní dialog se zástupci města, být pro město partnerem a společně vytvořit vizi a koncepci živého hranického náměstí.  Chceme aby bylo dosaženo  obecně  prospěšného   souladu   mezi   veřejnými  a    soukromými  zájmy občanů, kteří v historickém centru města žijí, pracují, podnikají, nakupují, návštěvují atd.. Chceme aktivně přispívat do diskuse týkající se  místního    plánování,  tj.  na tvorbě  a  následné realizaci  rozvojových  kroků   v  různých  oblastech   veřejného  života   vztahujících  se   k Městské památkové zóně  Hranice.

Jednoduše řečeno: účelem spolku je OŽIVENÍ lokality Městské památkové zóny Hranice.

Za řádného člena spolku rádi přijmeme každého občana ztotožňujícího se zájmy spolku. Členem spolku se proto může stát nejen vlastník nemovitosti v MPZ Hranice, nájemce, podnikatel a jeho zaměstnanci, ale samozřejmě každý občan, kterému není lhostejný současný stav a který má zájem na oživení našeho krásného hranického historického centra.

stanovy

Účelem spolku je navázat dialog se zástupci města a společně vytvořit vizi živého hranického náměstí. Pro tuto vizi  sestavit harmonogram postupných kroků, které bychom společně naplňovali.

Přihláška

Potěší nás, když se k nám přidáte a pomůžete nám s návrhy, inspiracemi, řešeními atd.. Prostě s tím jak udělat Hranice co nejpěknějším místem pro život. Vyplněnou přihlášku prosím odesílejte na info@zivehranickenamesti.cz

kontakt

Zdeněk John

+420 603 522 254

info@zivehranickenamesti.cz

novinky

Zde najdete nejčersvětší novinky spolku Živé Hranicé Náměstí.

Skvělá zpráva pro spoluobčany

 17. 10. 2019

Vážení občané, 

po šestiměsíčním úsilí se podařilo odstranit nepovolenou a svévolně umístěnou značku zákaz vjezdu do ulice Jiráskovy.

Od středy 16.10.2019  můžete opět na náměstí přijet, vyřídit si potřebné záležitosti či nakoupit a následně vyjet nejkratší cestou ve vašem směru, tedy i Jiráskovou ulicí.

Jako členové spolku Živé hranické náměstí Vás tímto chceme požádat, abyste respektovali dopravní značení „Průjezd zakázán“. Nezkracujte si tudy prosím jenom cestu. Každý z nás tímto ohleduplným a vědomým přístupem může přispět k vyšší bezpečnosti, zlepšení ovzduší a pohodě v historickém centru Hranic.

Dopravu v centru města je nutné zklidnit, ale nikoli tak radikálním způsobem, jako je uzavření Jiráskovy ulice.

I nadále se budeme snažit najít společnou řeč s vedením města na oživení náměstí. 

Rádi Vás budeme  průběžně informovat.

Přinášíme došlé odpovědi

 17. 10. 2019

Pro ty kdo sledují naše webové stránky nebo se zajímají o podrobná fakta týkající se neoprávněného uzavření Jiráskovy ulice, uveřejňujeme došlé odpovědi týkající se rozmístění dopravního značení v historickém centru města.